BHV en EHBO opleidingen

Leeuw BHV kenmerkt zich door medewerkers met een brede ervaring op het gebied van bedrijfshulpverlening conform de richtlijnen en voorschriften binnen de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Wij hebben zeer ervaren en gediplomeerde instructeurs en adviseurs. De adviseurs zijn specialisten op het gebied van beleidsadvisering en vervaardigen van BHV-scans op strategisch en organisatorisch niveau.

AED

Kwaliteit staat voorop

De kwaliteit van de opleidingen wordt geborgd doordat deze geëxamineerd en gecertificeerd worden via de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening (NVB). De instructeurs zijn allen getoetst en daarmee geregistreerd bij de NVB. Voor de overige dienstverlening wordt gebruik gemaakt van gecertificeerde Middelbaar Veiligheidskundigen en Hoger Veiligheidskundigen. Zo zijn we in staat om klanten op het meest brede gebied van bedrijfshulpverlening van dienst te zijn.

Modern opleidingscentrum

Medio 2024 beschikken we over een goed en professioneel uitgerust opleidingscentrum met uitstekende oefenfaciliteiten. Hierdoor kunnen alle opleidingen op ons trainingscentrum gevolgd worden. Tevens is het mogelijk om de opleidingen in company (binnen uw eigen organisatie) te verzorgen.

Opleidingen en Diensten

Al onze opleidingen worden extern, door de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening geëxamineerd en gecertificeerd.
Dit laatste zowel in theorie alsook in praktisch handelen.

BHV Opleidingen

BHV basis klassikaal

Maximaal 15 deelnemers per groep

De basisopleiding BHV is te volgen in een tweedaagse klassikale opleiding.

€ 320,-
excl. BTW

BHV basis e-learning

Maximaal 15 deelnemers per groep

De basisopleiding BHV is te volgen in een eendaagse klassikale opleiding waarbij er vooraf een e-learning gevolgd moet worden.

€ 320,-
excl. BTW

BHV herhaling

Maximaal 15 deelnemers per groep

Deze herhalingsopleiding BHV staat in het teken van 'levensreddend handelen' en van 'brand, ontruiming en communicatie'.

€ 225,-
excl. BTW

Ploegleider BHV basis

Maximaal 15 deelnemers per groep

De basisopleiding Ploegleider BHV is een tweedaagse opleiding die in teken staat van het leiding geven aan een groep BHV-ers ten tijde van een calamiteit.

€ 320,-
excl. BTW

Ploegleider BHV herhaling

Maximaal 15 deelnemers per groep

Deze dagopleiding staat in het teken van herhalen van de theorie, bespreken van nieuwe ontwikkelingen én het praktisch oefenen van de benodigde vaardigheden.

€ 225,-
excl. BTW

Operationeel hoofd BHV basis

Maximaal 15 deelnemers per groep

Deze driedaagse opleiding is voor medewerkers die de leiding hebben over BHV in hun eigen organisatie. We verwachten van deze medewerkers dat ze alle belangrijke organisatorische aspecten beheersen.

€ 595,-
excl. BTW

Operationeel hoofd BHV herhaling

Maximaal 15 deelnemers per groep

De eendaagse herhalingsopleiding staat in het teken van de uitvoering van het Plan van Aanpak (van Operationeel hoofd BHV basis) en de daarbij bereikte resultaten door de deelnemers.

€ 225,-
excl. BTW

Oefeningen

Maatwerk

Oefenen van de BHV-organisatie is van belang om de vaardigheden in het praktisch handelen op een kwalitatief goed peil te krijgen en te houden.

EHBO-opleidingen

EHBO basis

Maatwerk

Het betreft hier de officiële driedaagse opleiding voor het diploma van Het Oranje Kruis.

EHBO herhaling

Maximaal 15 deelnemers per groep

De EHBO herhalingsopleiding die recht geeft op de verlenging van het Eenheidsdiploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis.

Kinder-EHBO basis

Maximaal 15 deelnemers per groep

Met het intreden van de Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang), is het verplicht om EHBO-gecertificeerd personeel te hebben.

Kinder-EHBO herhaling

Maximaal 15 deelnemers per groep

De opleiding Kinder-EHBO herhaling leidt tot verlenging van het certificaat Kinder-EHBO.

ARBO-diensten

Ondersteuning op het gebied van het vervaardigen van het Beleidsplan Bedrijfshulpverlening inclusief de operationele uitwerking daarvan
Binnen de Arbowet is het een verplichting voor iedere werkgever om in het bezit te zijn van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) inclusief plan van aanpak.

BHV-scan

Maatwerk

Een BHV-scan is bedoeld om de werkgever / BHV-verantwoordelijke inzicht te geven in het strategisch, organisatorisch en operationeel functioneren van de interne veiligheidsorganisatie
De BHV-organisatie dient te beschikken over een operationeel handboek waaruit de organisatie en daarbij behorende interne afspraken vermeld staan.
Een wat kleinere organisatie kan voldoende hebben aan een ontruimingsplan.
De vluchtwegen worden per biljet (tekening met daarbij instructies hoe te handelen bij calamiteiten) aangegeven.
Vuurbestrijding
check.png
Compleet veiligheidspakket:
Ultieme bescherming voor uw bedrijf
check.png
Maatwerkoplossingen:
Perfect afgestemd op uw behoeften
check.png
Snelle communicatielijnen:
Directe ondersteuning voor efficiënte samenwerking
check.png
Hooggekwalificeerd personeel:
Topprestaties gegarandeerd